hongkong

  • hkspeacial1
   • ชื่อโปรแกรม : ฮ่องกง-เซินเจิ้น
   • สายการบิน: FD
    จำนวนวัน: 3 วัน 2 คืน

    

   • ไฮไลท์ประจำโปรแกรม:
   • ทัวร์ฮ่องกง,เที่ยวฮ่องกง,ท่องเที่ยวฮ่องกง,ฮ่องกงราคาถูก
    ฮ่องกง เซินเจิ้น หมู่บ้านวัฒนธรรม ชมโชว์ แสง สี เสียง เซินเจิ้น ช้อปปิ้งห้างหล่อหวู ฮ่องกง วิคตอเรียพีค อ่าวรีพัลส์เบย์ ช้อปปิ้งย่านนาธาน A symphony of light
    วัดแชกงหมิว กระเช้านองปิง พระใหญ่ลันเตา CITY GATE OUTLATE (หรือซื้อออฟชั่น ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์)
   • กำหนดการ:
    • เดือนมกราคม 2558

    • 01-03 มกราคม 2558
    • ราคา
    • 21,900 บาท

  • hkspeacial1
   • ชื่อโปรแกรม : ฮ่องกง มาเก๊า
   • สายการบิน: EK
    จำนวนวัน: 4 วัน 3 คืน

    

   • รหัสโปรแกรม:HKG1
   • ไฮไลท์ประจำโปรแกรม:
   • ทัวร์ฮ่องกง,เที่ยวฮ่องกง,ท่องเที่ยวฮ่องกง,ฮ่องกงราคาถูก
    นั่งกระเช้านองปิง 360 องศาไหว้พระใหญ่โป่วหลินเกาะลันเตา สนุกสุดหรรษากับฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม…อ่าวรีพัลส์เบย์…ช้อปปิ้งสุดมันส์จิมซาจุ่ย
    มาเก๊า…พักสุดหรูระดับ 6ดาว The Venetian Macao Resort ห้อง Royal Suite บรรยากาศลาสเวกัสแห่งเอเซีย โบสถ์เซนต์ปอล…ช้อปปิ้งเซนาโดสแควร์…
    โดยสายการบินเอมิเรตส์ บินโดยเครื่อง AIRBUS A380 รุ่นใหม่ล่าสุด ใหญ่ที่สุดในโลก
   • กำหนดการ:
    • เดือนตุลาคม

    • 11-14 ตุลาคม 2558
    • ราคา
    • 28,900 บาท
    • 18-21 ตุลาคม 2557
    • ราคา
    • 28,900 บาท
    • 24-27 ตุลาคม 2557
    • ราคา
    • 28,900 บาท
    • 25-28 ตุลาคม 2557
    • ราคา
    • 28,900 บาท

  • hkspeacial1
   • ชื่อโปรแกรม : ฮ่องกง มาเก๊า
   • สายการบิน: EK
    จำนวนวัน: 4 วัน 3คืน

    

   • รหัสโปรแกรม:HKG2
   • ไฮไลท์ประจำโปรแกรม:
   • ทัวร์ฮ่องกง,เที่ยวฮ่องกง,ท่องเที่ยวฮ่องกง,ฮ่องกงราคาถูก
    นั่งกระเช้านองปิง 360 องศาไหว้พระใหญ่โป่วหลินเกาะลันเตา สนุกสุดหรรษากับฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม…อ่าวรีพัลส์เบย์…ช้อปปิ้งสุดมันส์จิมซาจุ่ย
    มาเก๊า…พักสุดหรูระดับ 6ดาว The Venetian Macao Resort ห้อง Royal Suite บรรยากาศลาสเวกัสแห่งเอเซีย โบสถ์เซนต์ปอล…ช้อปปิ้งเซนาโดสแควร์… โดยสายการบินเอมิเรตส์ บินโดยเครื่อง AIRBUS A380 รุ่นใหม่ล่าสุด ใหญ่ที่สุดในโลก
   • กำหนดการ:
    • เดือนตุลาคม

    • 23-26 ตุลาคม 2558
    • ราคา
    • 28,900 บาท

  • hkspeacial1
   • ชื่อโปรแกรม : ฮ่องกง ดิสนี่ย์แลนด์
   • สายการบิน: EK
    จำนวนวัน: 3 วัน 2 คืน

    

   • รหัสโปรแกรม:HKG3
   • ไฮไลท์ประจำโปรแกรม:
   • ทัวร์ฮ่องกง,เที่ยวฮ่องกง,ท่องเที่ยวฮ่องกง,ฮ่องกงราคาถูก
    นมัสการพระ 3 วัดดัง วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน วัดหวังต้าเซียน…เจ้าแม่กวนอิมอ่าวรีพัลส์เบย์ สนุกสุดหรรษา กับ ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์(ครึ่งวัน) ช้อปปิ้งสุดมันส์ จิมซาจุ่ย ถนนนาธาน โดยสายการบินเอมิเรตส์ บินโดยเครื่อง AIRBUS A380 รุ่นใหม่ล่าสุด ใหญ่ที่สุดในโลก
   • กำหนดการ:
    • เดือนตุลาคม

    • 11-13 ตุลาคม 2557
    • ราคา
    • 20,900 บาท
    • 17-19 ตุลาคม 2557
    • ราคา
    • 19,900 บาท
    • 24-26 ตุลาคม 2557
    • ราคา
    • 20,900 บาท
    • 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2557
    • ราคา
    • 19,900 บาท

  • hkspeacial1
   • ชื่อโปรแกรม : ฮ่องกง อิ่มบุญ อิ่มช๊อป
   • สายการบิน: EK
    จำนวนวัน: 3 วัน 2 คืน

    

   • รหัสโปรแกรม:HKG4
   • ไฮไลท์ประจำโปรแกรม:
   • ทัวร์ฮ่องกง,เที่ยวฮ่องกง,ท่องเที่ยวฮ่องกง,ฮ่องกงราคาถูก
    นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน เกาะลันเตา ไหว้พระวัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน นมัสการเทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม…อ่าวรีพัลส์เบย์…หรืออ่าวน้ำตื้น โดยสายการบินเอมิเรตส์ บินโดยเครื่อง AIRBUS A380 รุ่นใหม่ล่าสุด ใหญ่ที่สุดในโลก
   • กำหนดการ:
    • เดือนตุลาคม

    • 11-13 ตุลาคม 2557
    • ราคา
    • 18,900 บาท
    • 17-19 ตุลาคม 2557
    • ราคา
    • 17,900 บาท
    • 23-25 ตุลาคม 2557
    • ราคา
    • 18,900 บาท
    • 24-26 ตุลาคม 2557
    • ราคา
    • 18,900 บาท
    • 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2557
    • ราคา
    • 17,900 บาท

  • hkspeacial1
   • ชื่อโปรแกรม : ฮ่องกง เซินเจิ้น
   • สายการบิน: EK
    จำนวนวัน: 3 วัน 2 คืน

    

   • รหัสโปรแกรม:HKG5
   • ไฮไลท์ประจำโปรแกรม:
   • ทัวร์ฮ่องกง,เที่ยวฮ่องกง,ท่องเที่ยวฮ่องกง,ฮ่องกงราคาถูก
    พิเศษสุดๆ อลังการบุฟเฟต์ 6 ดาว Golden Jaguat เสริฟไวน์แดง โชว์การแสดง หมู่บ้านวัฒนธรรม ช้อปปิ้งตลาดตงเหมินเซินเจิ้น ตึกตลาดหลักทรัพย์ – ตึก KK 100–ตลาดตงเหมิน– โชว์ที่หมู่บ้านวัฒนธรรม ฮ่องกง เจ้าแม่กวนอิมรีพัลส์เบย์ วัดแชกงหมิว – จิมซ่าจุ่ย
   • กำหนดการ:
    • เดือนตุลาคม

    • 11-13 ตุลาคม 2557
    • ราคา
    • 14,900 บาท
    • 17-19 ตุลาคม 2557
    • ราคา
    • 14,900 บาท
    • 24-26 ตุลาคม 2557
    • ราคา
    • 14,900 บาท
    • 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2557
    • ราคา
    • 14,900 บาท

  • hkspeacial1
   • ชื่อโปรแกรม : ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า
   • สายการบิน: EK
    จำนวนวัน: 4 วัน 3 คืน

    

   • รหัสโปรแกรม:HKG6
   • ไฮไลท์ประจำโปรแกรม:
   • ทัวร์ฮ่องกง,เที่ยวฮ่องกง,ท่องเที่ยวฮ่องกง,ฮ่องกงราคาถูก
    ฮ่องกง…นมัสการเจ้าแม่กวนอิม…อ่าวรีพัลส์เบย์…ช้อปปิ้งจิมซ่าจุ่ย เซินเจิ้น…ช้อปปิ้งตลาดหลอหวู่(มาบุญครองเซินเจิ้น) จูไห่…ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย…ชมโชว์อลังการ มาเก๊า…เจ้าแม่กวนอิม 600ปี…โบสถ์เซนต์ปอล ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์…ชมความงามของ THE VENETIAN MACAU RESORT HOTEL
   • กำหนดการ:
    • เดือนตุลาคม

    • 11-14 ตุลาคม 2557
    • ราคา
    • 16,900 บาท
    • 18-21 ตุลาคม 2557
    • ราคา
    • 17,900 บาท
    • 23-26 ตุลาคม 2557
    • ราคา
    • 17,900 บาท
    • 24-27 ตุลาคม 2557
    • ราคา
    • 17,900 บาท
    • 25-28 ตุลาคม 2557
    • ราคา
    • 17,900 บาท • บริษัท ไอแอมทัวร์ เอ็กซ์เพิร์ธ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ( IAMTOUR TOUREXPERT CENTER INTER GROUP CO.,LTD. )
 • เลขที่ 600/24 โครงการ บีสแควร์พระราม9-เหม่งจ๋าย ซ.สหการประมูล แขวง/เขต วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
 • โทร: 02-530-7200, 02-530-7202, 02-530-7145, 02-530-7148
 • แฟกซ์: 02-196-1916-7-8 (Auto) Hotline: 086-322-2058, 083-544-0949, 083-545-5492
 • Facebook : www.facebook.com/fb.iamtour
 • เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00 / เสาร์ : 09.00-17.30
 •     ท่านสามารถติดต่อ Hotline ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-22.00 น. ค่ะ
 •     www.hongkong-expert.com   ©all right reserved